Landbrukstenester Folgefonna

Vedtektene til Landbrukstenester Folgefonna revidert 18.04.2018 kan lesast her