Tilskuddsramma du som bonde er berettiga må du gjerne sette inn på kontoen din her hos oss, slik som før når vi fekk pengane direkte inn frå staten.

Fordelen din som bonde med å gjere det er:

  • 2% rente godskrivne deg som bonde.
  • I staden for å måtte betale fakturaen blir beløpet trekt av tilskuddet. Kun mva kjem i tillegg.
  • Laget får styrka likviditeten.