Landbrukstenester Folgefonna

Styret i Landbrukstenester Folgefonna SA

Magne Øynebråten
Styreleiar
3550 Gol
918 56 296
Johannes Hjelmeland
Nestleiar
5464 Dimmelsvik
908 65 957
Ivar Bjørkedokken
Styremedlem
3576 Hol
977 69 580
Nils Vambheim
Styremedlem
5730 Ulvik
971 16 457
Torleiv Dengerud
Styremedlem
3570 Ål
958 74 964
Tore Gunnar Hjortland
Styremedlem
5635 Hatlestrand
994 32 111
Ingri Helleland
Styremedlem, Tilsettrepresentant
5464 Dimmelsvik
482 47 393