Styret i Landbrukstenester Folgefonna

Arne Presthus
Styreleiar
5637 Ølve
91 19 80 20
Kjetil Larsgard
Nestleiar
3577 Hovet
90 86 59 57

Reidar Stenberg

Styremedlem
3576 Hol
93 20 41 41

Svein Hjelmeland
Styremedlem
5464 Dimmelsvik
91 51 70 86
Kjersti Hjelmeland
Styremedlem
5464 Dimmelsvik
915 60 253
Ivar Bjørkedokken
Styremedlem
3550 Gol
97 76 95 80
Tore Gunnar HjortlandTore Gunnar Hjortland
Ansatterepresentant
5635 Hatlestrand
994 32 111