Styret i LTF

Styret i Landbrukstenester Folgefonna

Arne
Presthus
Styreleiar

5637 Ølve

91 19 80 20

Kjetil Larsgard
Nestleiar

3577 Hovet

90 86 59 57

 

Reidar

Stenberg

 

Styremedlem

3576 Hol

93 20 41 41

Svein Hjelmeland Styremedlem

5464 Dimmelsvik

91 51 70 86

Kjersti
Hjelmeland
Styremedlem

5464 Dimmelsvik

915 60 253

Ivar Bjørkedokken
Styremedlem

3550 Gol

97 76 95 80

Tore Gunnar HjortlandTore Gunnar Hjortland
Ansatterepresentant

5635 Hatlestrand

994 32 111