Landbrukstenester Folgefonna

Statsbudsjett og velferdsordningene

I disse budsjett tider, var det på sin plass å se om det var grep som ble gjort ovenfor velferdsordningene.  Alle medier har fyldig dekning av statsbudsjettet, men om disse ordningene er det ingen som nevner noe som helst.

Har dykket ned i Prop 1S (Statsbudsjettet) for finne ut hvordan det står til. I første rekke ser det ut til at rammene for velferdsordnigene ikke blir nevneverdig forandret. Samtidig ligger det vel ingen økning i postene, og det blir spennende å se om jordbruksforhandlingene får de noe opp.

Driften av landbruksvikartjenesten er det heller ikke gjort noen store grep med. Det er imidlertid tatt med i prognosene en viss økning, og det er foreslått å øke bevilgningen med 2 mill.

Har og sett litt i Prop 1LS (skatter, avgifter og toll 2015). I kap 6 er det foruroligende å se at MVA pliken foreslåes økt fra 50.000 kr til 150.000 kr.
Dette fører til at de minste brukene med liten omsetning, kan miste muligheten til å få fradrag for betalt MVA på bl.a innleid hjelp.