Landbrukstenester Folgefonna

Statens tilbud til landbruket

5. mai ble statens tilbud til landbruket lagt frem. For velferdsordningene ble det ikke lagt frem noen som helst økning. Det samme gjelder tilskudd til drift av landbruksvikar. Maksimal refusjon ferie/fritid er foreslått skal være det samme, dvs 73.500 kr. Refusjon sykdom er tilbudt fortsatt på kr 1500.

Reelt vil dette tilbudet bli en nedgang i antall timer brukt til avløser, når vi samtidig vet at lønnskostnaden går opp.

Hele statens tilbud kan leses her. Velferdsordnigene begynner nederst på side 106