Landbrukstenester Folgefonna

Søknad om produksjonstilskot

Andre søknadsrunde med teljedato 1. oktober har absolutt søknadsfrist 15. oktober. Det er viktig at alle søker om avløysartilskot innan fristen sjølv om dei ikkje har nytta noko tilskott til no. Ein set då inn kr. 0,- som søknadsbeløp. Eventuelle korrigeringar vert gjort innan fristen 10. januar til neste år.

Meir informasjon frå landbruksdirektoratet kan lesast her HER