Silotaljekontroll

Fra tid til annen skjer det skifte av leverandør på forskjellige tjenester. For Hardanger sin del har det nå blitt ny tjenestetilbyder på det som har med løftekontroll å gjøre. For våre kunder vil dette for det meste bety kontroll av silotaljer. Det nye firmaet heter Sertifisering i Sør AS, og vi legger ut en melding fra de.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke gjelder våre kunder i Øvre Buskerud, der Hallingdal Sertifisering driver som før.