Landbrukstenester Folgefonna

Nedanfor finn du satsar for kor mykje du kan få dekka pr dag til avløysning ved sjukdom.

Ver obs på at refusjon for frukt, bær og grønnsaker gjeld kun i perioden 15. april til 1. oktober

 Korn  Kr. 48 pr dekar
 Poteter  Kr. 220 pr dekar
 Frukt og bær  Kr. 960 pr dekar
 Grønnsaker og andre pl produkt  Kr. 540 pr dekar
 Bikube  Kr. 150 pr bikube
 Husdyr- og planteprodusenter Veksthusprodusenter Sjukdom m.v.
 Maksimalt avløysartilskot  Veksthusareal m2  Maks tilskudd pr dag
 kr 5.000 – 12.000  285 – 714 m2 kr. 567 pr dag
 kr 12.001 – 18.000  715 – 1071 m2  kr 824 pr dag
 kr 18.001 – 24.000  1072 – 1429 m2  kr 1.103 pr dag
 kr 24.001 – 30.000  1430 – 1786 m2  kr 1.381 pr dag
kr >30.000  >1786 m2  kr 1.670 pr dag