Protokoll styremøte Voss 5-6 desember

Protokollen frå styremøtet på Voss finn de her