Protokoll styremøte 18 april

Protokollen frå styremøte i forbindelse med årsmøte 18 april finn de her