Protokoll krinsmøte Hordaland

Protokoll frå krinsmøte i Hordaland 5 mars finn de her