Protokoll krinsmøte Hordaland

Protokollen frå krinsmøte i Hordaland kan lesast her