Landbrukstenester Folgefonna

Hver oppdragsgiver skal påse at arbeidstakeren har kunnskap om den/de maskinene/utstyret som brukes.
Vi har her lagt ut opplæringsattester på forskjellige språk, som skrives ut og fylles ut. Dette er viktig at blir gjort for mye maskiner arbeidstakeren kommer i befatning med.

Når dere underskriver opplæringsattesten skal følgende være gjennomgått:

Praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.
norsk
polen
lithauen
latvia

Oppdragsgiver og arbeidstaker skal ha hver sin kopi av dette.