Landbrukstenester Folgefonna

Velkomen til Landbrukstenester Folgefonna Sa

Landbrukstenester Folgefonna Sa er eit andelseigd avløysarlag, som har som hovudoppgåve å skaffa kvalifisert arbeidskraft til landbruket. Dette gjeld både til avløysing ved ferie/fritid og sjukdom. Vi står for utløning og forsikring av avløysaren, og vi administrerer i tillegg landbruksvikarar som stiller hjå deg dersom du skulle trenga avløysing eller hjelp på garden.

Hovudkontoret ligg i Rosendal, og vi dekkjer 15 kommunar i fylka Hordaland og Buskerud. Ordninga med kommunal tilsett landbruksvikar vert avvikla i 2008, og det er no avløysarlaga som administrerer denne tenesten.

Laget vårt har 11 landbruksvikarar, ein administrasjon på 3 personar og om lag 700 aktive foretak. Medlemmene er stort sett bønder, men me ser at delen av andre firma som nyttar oss til utløning stadig er aukande. Er du ikkje medlem hos oss, men ynskjer å byrja bruka oss til utløning er det berre å ta kontakt.

Vert du sjuk/skadd og treng avløysing,  har du rett på hjelp sjølv om du ikkje er medlem hos oss.

Vil du vita meir om dei ulike tenestene våre, gå inn i menyen over.

 Kartet viser kva kommunar vi dekkjer