Landbrukstenester Folgefonna

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra styret i Landbrukstenester Folgefonna SA

Vår virksomhet foregår i deler av Hordaland og deler av Buskerud. Geografisk sett er det store avstander, og når kontoret ligger i Rosendal så sier det seg selv at det er lang avstand fra kontoret til ytterpunktene i vårt virkeområde. Vi er imidlertid ikke alene om dette. Mange lag over hele landet opplever dette, den teknologiske utviklingen er i stadig forandring og den sammen med bedre kommunikasjon, gjør det mulig å betjene flere over større avstander med mindre administrasjon.

Utviklingen i landbruket har i de senere årene vist at vi blir færre husdyrbrukere, men produksjonen opprettholdes ved at brukene er blitt større. Avløser-tilskuddet betales ikke lenger til oss, men direkte til bonden. Dette betyr færre medlemmer og en mer anstrengt økonomi/likviditet, noe som også stiller krav til høyere effektivitet.

Siden vi overtok ansvaret for landbruksvikarene fra kommunene i 2009, har vi satset på at det å ha nok landbruksvikarer til sykdomsavløsning i området vårt har vært høyt prioritert. Vi har i dag 11 landbruksvikarer som fordeler seg med ca. halvparten i hvert fylke.

Vi har to som driver med klauvskjæring og en som driver med fostertelling på sau. Alle er fast ansatt hos oss. Det har vært vårt mål å knytte til oss fagfolk som medlemmene våre har bruk for.

Landbruksvikarene våre har ikke noe fast oppmøtested, men møter hos den bonden som har bedt om hjelp. Dette kan medføre lange reiseavstander til og fra jobb. For at både bonden og landbruksvikaren ikke skal ha en unødvendig økonomisk belastning har LT Folgefonna valgt å ta kostnaden med tid og kjøring til og fra arbeidsstedet.

Bonden blir kun fakturert for den arbeidstiden landbruksvikaren arbeider på gården, med en nedre grense på to timer for oppmøte. Det er forskjellig praksis på dette mellom avløserlagene i landet. Vi har valgt denne løsningen og ønsker å holde på den så lenge vi har råd til det.

Det er viktig at vi klarer å sysselsette landbruksvikarene våre utover sykdomsavløsningen, til ferie og fritidsavløsning for å kunne opprettholde ordningen. Landbruksvikarene er ikke bare for våre medlemmer, men for alle bønder som har bruk for sykdomsavløsing.

Vår hovedoppgave før vi fikk ansvaret for landbruksvikarene var å skaffe avløsere til ferie og fritid. Her har vi folk som har meldt sin interesse for å ta slike jobber. Disse er ikke “fast ansatt“ hos oss på samme måte som landbruksvikarene, men vi har arbeidsgiveransvar med nødvendige forsikringer etc. når de er på oppdrag hos dere. Samme gjelder når bøndene selv skaffer seg arbeidshjelp og ønsker å lønne de gjennom oss.

LT Folgefonna betjener i dag store husdyrområdene i Buskerud og Hordaland og det er viktig for oss å gi en best mulig service til våre medlemmer.

Vi ser stadig på muligheten for å utvide aktiviteten og området vi kan betjene for å kunne gi et best mulig tilbud til kundene våre.

 

Ha en god vinter i møte.

Med vennlig hilsen

Styret i LT Folgefonna