Landbrukstenester Folgefonna

Ny sertifisert klauvskjærar

Kenneth har no teke eksamen, og kan frå no kalle seg sertifisert klauvskjærar.

Bønder i Buskerud som har behov for klauvskjæring kan ta kontakt med han direkte på tlf nr 48199830