Landbrukstenester Folgefonna

Ny sats for køyregodtgjersle

Kilometergodtgjersle

Vi vil frå 1 juli justere på godtgjersla for våre tilsette grunna nytt reiseregulativ. Satsen for km.godtgjersle reduserast frå kr. 4,10,- pr. km. til kr. 3,90,- pr. km. Satsen gjeld uavhengig av antal køyrde km, køyring i inn- og utland, og for alle typar bilar. Det vil sei at eigen km. sats for el-bil fjernast. I tillegg opphevast skilnaden på køyring over og under 10 000 km.

 

For meir info les HER