Landbrukstenester Folgefonna

Vi har lagt inn ein midlertidig arbeidsavtale som skal fyllast ut i alle arbeidsforhold som kjem inn til oss. Denne skal fyllast ut i forkant og sendast til hovudkontoret i Rosendal.

De vil og finne timeliste som link nederst. Skriv den ut og signer, både arbeidstakar og oppdragsgjevar. Desse blir sendt på same måte. Det er arbeidstakar som må passe på at timelista kjem fram, seinast den 1. i kvar mnd.

VIKTIG! Dersom du ikkje har hatt lønn gjennom oss tidlegare, er det veldig viktig at vi får navn, adresse, e-post, kontonummer og personummer. Uten dette kan vi ikkje betale ut lønn

Standard arbeidsavtale – tilkalling

 

Tom timeliste