Landbrukstenester Folgefonna

Ledige stillingar

Ledige stillingar i Hallingdal og Nore- og Uvdal.

Vi har ledige stillingar som landbruksvikarar, ringavløysarar og avløysar i 100% stilling. Vi treng og avløysarar på timebasis, både helgar og vekedagar.

Arbeidet er allsidig og inneber arbeid på mjølke- og sauebruk, samt førefallande arbeid som gjerding, skogsarbeid, onnearbeid mm.

Arbeidsstad er i våre områder i:
Hallingdal og Nore- og Uvdal

Du må vera interessert i landbruk, og helst ha erfaring som avløysar/gardbrukar. Relevant utdanning er og av interesse og kan vege opp for evt. mangel på praksis. Du må vera ansvarsbevisst, ha interesse for dyr og dyrevelferd, vera fleksibel og kommunisere godt. Jobbe sjølvstendig, ha positiv innstilling og vilje til samarbeid.

  • Må vera fleksibel m.h.t arbeidstid, og ein del helgejobbing må påreknast.
  • Forutset at du har sertifikat klasse B og T, og disponerer eigen bil, evt. vår firmabil, og kan køyre traktor.
  • Må kunne beherska skandinavisk språk, muntleg og skriftleg.
  • Løn etter avtale/tariff.
  • Tiltredelse snarast.

Ved eventuelle spørsmål kontakt dagleg leiar Sølvi Gundersen på telefon 930 94 428
Søknad sendast til: Landbrukstenester Folgefonna SA, Postboks 21, 5486 Rosendal,
eller mail til solvi@n-lt.no