Landbrukstenester Folgefonna

Landbruksvikarer på samling

Landbrukstjenestene i Hordaland og Sogn og Fjordane har sin årlige samling på forskjellige steder i de to fylkene. I år var det Skei som fikk besøk av gjengen. Begge fylkene stile mannsterke opp for en dose faglig og sosialt påfyll.

Første dagen ble viet taperkuer.  En særdeles dyktig og kunnskapsrik Grete Jørgensen, Bioforsk på Tjøtte, holdt en engasjerende innlegg som gikk spesielt på kuers tilpasning ved overgang fra båsfjøs til løsdrift. Siste bolk den dagen var omvisning på robotfjøs.

Andre dagen ble delt i to. Først fikk vi en gjennomgang i HMS, som alltid aktuelt tema. Kolbjørn Taklo fra Landbruksrådgivingen hadde mye å by på fra sine mange år i tidligere LHMS.
Siste del av dagen var det sosialt samvær, der deltagerne fikk prøve seg på alt fra «laserhagle» til rodeo. Dagen forløp uten dramatikk og alle kom helskinnet gjennom øvelsene.

Siste dag ble deltagerne orientert om foringslære fra Felleskjøpet. Dette var fag som gikk langt over hode på de kontoransatte, som trakk seg på bakrommet for å diskutere bl.a den nye produksjonsforskriften fra Landbruksdepartementet. Fylkesmann i Sogn og Fjordane orienterte om ståa for landbruksvikarvirksomheten i fylket.

Etter lunch reiste vi hjem, i trygg forvisning om vi alle har ett felles mål å jobbe frem mot.