LTFolgefonna har no to klauvskjærarar tilgjengelege. Begge to er sertifiserte. Vi er med det dekka både i Buskerud og Hordaland med kvalifiserte fagfolk på dette området.

Prisar på klauvskjæring, gjeldande fra 15.10.2020

Medlem Ikkje medlem Akutt
Oppmøte kr 800 kr 1000 Kr 1.500
Pr dyr kr 205 kr 205

Bøndene vil bli fakturert for 1 vei, 6,10 kr pr kilometer.

Ved akuttskjæring vil det kome tillegg for utgifter til ferje/bompengar.
Forbruksmateriell vil blir fakturert ekstra der det må brukast.

Prisane er eksl mva, og inngår i refusjonsgrunnlaget for ferie/fritid

For klauvskjæring i Buskerud kontakt Kenneth Myrann: 481 99 830

For klauvskjæring i Hordaland kontakt Ragnar Byrkjenes: 414 48 541