Landbrukstenester Folgefonna

Klauvskjæring

Sertifisert klauvskjærer i Viken Kenneth Myrann: 481 99 830

Sertifisert klauvskjærer i Vestland Ragnar Byrkjenes: 414 48 541

 

Prisar på klauvskjæring, gjeldande fra 01.06.2022

Medlem Ikkje medlem Akutt
Oppmøte kr 800 kr 1 000 kr 1 500
pr dyr kr 210 kr 210 kr 210

Bøndene vil bli fakturert for ein veg, kr 8,10 pr kilometer. Ved akuttskjæring vil det kome tillegg for utgifter til ferje/bompengar.

Forbruksmateriell vil blir fakturert ekstra der det må brukast.

Prisane er eksl mva, og inngår i refusjonsgrunnlaget for ferie/fritid