Landbrukstenester Folgefonna

Innbetaling av refusjon

I går blei refusjonen til våre medlemmer utbetalt for ferie/fritid i 2016.

Vi oppfordrar då om at dette blir sett inn til oss. På den måten slepp du som bonde og få rekning som må betalast kvar månad du har utlønning. Det vil då kun bli sendt ut ein fakturakopi som viser oversikten over kva som er blitt trekt i frå din konto, i tillegg til kva som står igjen på kontoen din hos oss.

Konto nummer er 3460.13.82360

Kid er ditt faste kid nr. For dei som treng dette tilsendt kan ta kontakt med kontoret.