Landbrukstenester Folgefonna

Informasjonsskriv september 2017

Informasjonsskrivet for september 2017 kan de lese her

Legg spesielt merke til fristen for produksjonstilskudd, og den nye fristen for innlevering av timelister.

Ved spørsmål kan ein ta kontakt med kontoret.