Landbrukstenester Folgefonna

HMS kurs

Hei! I samarbeid med NLR køyrer vi praktisk HMS kurs for bønder 24 april i Rosendal. For å forenkle litt så blir del 1 og del 3 køyrd på same dagen.
Bolk 2 som er praksis blir teken i Revura samdrift kl 12:00.

HMS-kurs del 1 og 3 på samme dag:
Bolk 1, Oppstart kl. 09.30 – 11.30
Lunsj kl. 11.30 – 12.00
Bolk 2 kl. 12.00 – 14. 00.

Deltagerne må da gjøre del. 2, som er en elektronisk hjemmeoppgave, i ettertid. De vil få tilsendt kursbeviset når denne er utført.

Kurs i «Praktisk HMS-arbeid»

Gjev godkjend HMS-kompetanse

Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
Delar av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.
Innhald:
Skade og ulukkesrisiko /brann- og el-tryggleik
Ergonomi/ Psykisk helse
Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø /Støy/Vibrasjonar
Arbeidsgjevaransvar / opplæring/ beredskap/ tiltak og rutinar
Omfang: Kurset er tre-delt, to oppmøte, i alt 12 timar:
1. Rettleiing-motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
2. E-læring – eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
3. HMS i praksis – gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)

Pris
2500,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving
1.900,- for medlemmer med HMS-Avtale
3.000,- for andre.
1.300,- for deltakar nr. 2 frå same verksemd

Kurslærarar:

Hordaland:
Charlotte Joys, rådgjevar HMS. charlotte.joys@nlr.no Tlf:41124222

Påmelding til Janne på epost eller telefon 95794261 innan 10 april!
Håper å sjå mange bønder ilag med oss den dagen.