Landbrukstenester Folgefonna

%CODE2%
OBS !!
Denne utregningen vil bare omfatte medlemmer av LTFolgefonna. Verdiene kalkulatoren er oppbygd av kan avvike med de forskjellige Landbrukstjenestene.