Landbrukstenester Folgefonna

Forskriftsendring av refusjon

Den 30.juni i år fastsatte Landbruks- og matdepartementet nye forskrifter for sykdoms- og fødselsrefusjon.
Ved sykdom var 70 års grensen tatt vekk. Den ble imidlertid innført igjen nå. Det betyr at en ikke får dekket sykdomsavløsning etter fylte 70 år.

Tidligere kunne en søke refusjon for tilsammen 365 dager i løpet av de tre siste år, knyttet til utbetaling fra NAV.
Nå er dette forandret til 365 avløste dager som det er søkt om. Etterpå må en ha en periode på 26 uker, som det ikke kan søkes refusjon.

Ved fødsel kan far søke dekning for 14 dager i tidsrommet 14 dager før fødsel til 14 dager etter at mor er kommet hjem. Nytt nå et at dagene kan deles opp i perioden, mot tidligere at det måtte tas sammenhengende.

Under langvarige sykemeldinger kan det søkes delutbetalinger etter 2 mnd.

Endringene kan i sin helhet lese her