Landbrukstenester Folgefonna

Her har vi satt inn deler av forskriften som regulerer lønnsforholdet.  Vær klar over at satsene som blir brukt i forskriften, har senere blitt forandret i takt med lønnsstigningen.

http://lovdata.no/forskrift/2012-11-27-1196/§3