Landbrukstenester Folgefonna

Fagskoletilbud i «natur- og kulturbasert entrepenørskap»

Ål vgs, avdeling Fjellandbruksskolen på Lien,  tilbyr i samarbeid med Fagskolen Innlandet, utdanning i Natur-og kulturbasert entreprenørskap fra Høsten-2016.

Vedlagt finner du brosjyre med mer informasjon om studietilbudet.

Det vil gå over 4 semester og være samlings- og nettbasert.

Samlingene vil være på Ål vgs avdeling Fjellandbruksskolen.(Lien)
Skolen ligger på Torpo i Ål kommune i Hallingdal. For mer info om denne delen av Ål vgs se her: http://www.al.vgs.no/Utdanningstilbud/Naturbruk/

Det legges opp til en variert arbeidsmåte der faglige utferder til aktuelle samarbeidspartnere blir en del av studiet.

Skolen tilbyr innkvartering under samlingene og vil søke å gjøre dette så rimelig som mulig.

Etter endt studie får du tittelen «Agrotekniker i natur-og kulturbasert entreprenørskap».

 

Søknadsfrist er 15.april.  Du søker på www.vigo.no  

 

Du finner mer informasjon på Fagskolen Innlandet sin hjemmeside:

http://fagskolen-innlandet.no/

 

For mer informasjon; Kontakt Ål vgs v. rektor Oddvar Skråmestø 32084501 eller 95116145 eller send en e-post til oddvar.skramesto@bfk.no

 

Med vennlig hilsen

Oddvar Skråmestø
http://fagskolen-innlandet.no/studier/natur-og-kulturbasert-entreprenorskap

Natur og kulturbasert entreprenørskap