Landbrukstenester Folgefonna

Endring i diett, køyring og sjukdomssats

Frå nytt år av er det skjedd en del nye endringar både for bonden og den tilsette.

Satsen for køyring har gått opp frå 3,9 til 4,03 kr pr km.

Diett godtgjersla til den tilsette pr dag er endra frå 300 til 307. Trekkfri del av det beløpet er 182 kr.

Satsen for sjukdom hos bonden er gått opp frå kr 1555 pr dag til 1670.