Landbrukstenester Folgefonna

Avtale foreligger

Bondelaget og staten ble i dag enige om jordbruksoppgjør. Det fikk en ramme på 400 mill. Snaut halvparten av organisasjonenes opprinnelige krav. Imidlertid betraktelig bedre enn statens opprinnelige tilbud på 95 mill.

For velferdsordningenes del ble det en beskjeden økning på 1%. Dette er godt under øvrig lønnsvekst, og vil dermed ikke føre til full kompensasjon for forventet lønnsvekst.

Nytt maks refusjon ferie/fritid vil dermed bli kr 74.200, opp 700 kr fra dagens kr 73.500
Ingen dyreslag har blitt forandret med mer enn 1% økning.

Refusjon sykdom, blir uforandret på kr 1.500, som tidligere år.

Tilskudd til landbruksvikarordningen vil stå i ro på 64 mill.