Landbrukstenester Folgefonna

Autorisasjonskurs i Buskerud og Hordaland 2017

Informasjon angåande plantevern kurs, både når det gjeld nytt kurs og fornying i 2017 ligg no ute. Linka til under:

Buskerud

Hordaland