Årsmøte 2013

LTFolgefonna holdt årsmøte på Voss 8.april 2014

Sakslisten ble gjennomgått, og valget ble følgende for 2014:

Sverre Leo Handegard, Jondal – leder
Jon Øen, Hol – nestleder
Jacob Johs. Hjeltnes, Ulvik
Reidar Stenberg, Hol
Arne Presthus, Kvinnherad
Hilde Marie L. Ro, Nore og Uvdal
Tore Gunnar Hjortland, Kvinnherad – ansatterepresentant

1. varamann blir innkalt til alle møtene
Terje Jordal, Odda

Årsmelding 2013