Landbrukstenester Folgefonna

Avløysarkurs

Som vedlegg under ligg programma for avløysarkursa i Hordaland og Buskerud. Alle våre aktive bønder og ansatte skal ha fått denne på epost eller sms, men ettersom at programmet på Gol og no er klart, så vel vi å legge ut ei siste påminning.

Ved rask tilbakemelding i løpet av dei første dagane vil det vere mogleg å melde seg på kurset i Rosendal. Kurset på Gol har påmeldingsfrist 4 juni.

Vel møtt

Avløysarkurs Buskerud

Avløysarkurs Hordaland