Styret 2017

Styret i Landbrukstenester Folgefonna 2017

Arne
Presthus
Styreleiar

5637 Ølve

91 19 80 20

Kjetil Larsgard
Nestleiar

3577 Hovet

90 86 59 57

 

Reidar

Stenberg

 

Styremedlem

3576 Hol

93 20 41 41

Svein Hjelmeland Styremedlem

5464 Dimmelsvik

91 51 70 86

Marit Hesvik
Styremedlem

5626 Kysnesstrand

99 57 16 28

Hilde Marie Larsson RoHilde Marie Larsson Ro
Styremedlem

3632 Uvdal

979 71 826

Tore Gunnar HjortlandTore Gunnar Hjortland
Ansatterepresentant

5635 Hatlestrand

994 32 111