Tilsette

Tilsette hjå oss

Sølvi Gundersen
Sølvi Gundersen
Dagleg leiar

930 94 428

Løn

Sjukesøknadar

Arbeidsavtalar

452 12 245

Tore Gunnar Hjortland
Tore Gunnar Hjortland
Landbruksvikar

Tilsettrepresentant i styret

Robotkurs

Gjerding

Motorsagbevis

Sprøytesertifikat

Traktorlappen

Traktor over 40 km/t

Varmearbeid

Kenneth Myrann
Kenneth Myrann
Klauvskjærer

Landbruksvikar

Skogbruksutdanna

Robot

Varmearbeid

Henger/traktor lappen

Traktor over 40 km/t

Anhuker/traverskran kurs

 

Ragnar Byrkjenes
Ragnar Byrkjenes
Landbruksvikar

Sertifisert klauvskjærar

Motorsagbevis

Sprøytesertifikat

Traktor/hengarlappen

Gjerding

Varmearbeid

Wieslaw Just
Wieslaw Just
Landbruksvikar

Gjerding (har eige utstyr, bla krampepistol)

Robotkurs

Traktor/hengar lappen

Traktor over 40 km/t

Maskinførerbevis

 

Janne Alsaker
Janne Alsaker
Landbruksvikar

Verneombud

Kontorassistent

Fakturering

Fosterteljar på sau

Robotkurs

Sprøytesertifikat

Traktor/hengarlappen

Hovslagar/barfottrimmar

Kursansvarleg

Koordinering av landbruksvikarar

Varmearbeid

957 94 261

Rune Opheim
Rune Opheim
 

Landbruksvikar

Skogbruksutdanna

Varmearbeid

Maskinførerbevis

Traktorlappen

Traktor over 40 km/t

Arthur Flis
Artur Flis
Landbruksvikar

Robotkurs

 

Kari Øvstebø

 Landbruksvikar

Robotkurs

Varmearbeid

 

Malin Hødnebø Landbruksvikar

Robotkurs

Henger/traktor lappen

Stine Berge

Landbruksvikar

Hengar/Traktorlappen

Varmearbeid

Ingri Helleland Landbruksvikar

Varmearbeid