Landbruksvikar

Landbruksvikarane våre har lang erfaring og er dei fremste fagpersonane våre. Dei vil kunne utføre dei aller fleste arbeidsoppgåver knytta til gardsdrifta.
Deira fremste oppgåve er å ta vare på dyrevelferda på garden, spesielt der gardbrukaren sjølv ikkje kan gjere dette pga sjukdom o.l.
Landbruksvikaren blir i første rekke bestilt til sjukdomsavløysning, men ved ledig kapasitet og til andre oppgåver på garden.
Sjølve ordninga med landbruksvikar er ein statleg ordning som Landbrukstenestene i Norge driftar. Vårt mål er at alle bønder skal få hjelp til ei kvar tid.

Etter ønskje frå Landbruksvikarane i Buskerud så bed vi bøndene om å ta kontakt direkte med den Landbruksvikaren du ønskjer å bruke. Dersom dei ikkje er ledige på det tidspunktet du treng hjelp, ta gjerne kontakt med kontoret så ordnar vi med ein annan Landbruksvikar, eller ein av våre timelønte Landbruksvikarar.