Gårdbruker

I menyen til venstre finner dere nyttig info.
* Leie av landbruksvikar
* Leie av avløser
* Faktura
* osv