Nyheter

 

Kontoret stengt

Grunna haustsamling i NLT så vil kontoret halde stengt frå 30 oktober til 1 november. Vi er likevel tilgjengeleg på telefon og e-post, og vil besvare det som trengs i pausar.

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan...

Kontoret stengt

I forbindelse med landbruksvikar kurs i Florø 28-30 august så er kontoret stengt i denne perioden. Vi er tilgjengelig på telefon og epost, og svarar når vi har tid.

Ny sats for køyregodtgjersle

Kilometergodtgjersle Vi vil frå 1 juli justere på godtgjersla for våre tilsette grunna nytt reiseregulativ. Satsen for km.godtgjersle reduserast frå kr. 4,10,- pr. km. til kr. 3,90,- pr. km. Satsen gjeld uavhengig av antal køyrde km,...

HMS og avløysarkurs

24 april hadde vi HMS kurs i samarbeid med Charlotte Joys og NLR. 13 personar møtte opp og hadde ein lærerik dag. Først med informasjon og teori i kontorlokala våre, for så å reise...